Gesteenten en mineralen

Gesteenten en mineralen

iOS Universal Education

$1.99
Own Wish Buy Buy

Gesteenten en mineralen

Met deze app kun je veel voorkomende gesteenten, zwerfkeien en mineralen determineren. Gesteenten zijn ingedeeld naar hun ontstaan, zoals door erosie, verwering en bezinking (sedimentgesteente), stolling van magma (stollingsgesteente) of door omvorming als gevolg van hoge druk en temperatuur (metamorfe gesteente)

Mineralen zijn te determineren aan de hand van verschillende kenmerken, zoals streepkleur, glans, vorm, structuur, splijting, breuk, soortelijk gewicht of gewoon door vergelijking met foto’s in de app

De app geeft naast de belangrijkste wetenswaardigheden ook directe koppelingen naar bronnen op internet

In deze versie van de app zijn ruim honderd gesteenten en mineralen opgenomen

Show More...

What's New

Minor release update

My Rating

App Store Rating